Die Leiter 11-7-90, 200x198cm, collectie Niigate City Art Museum, Japan


Doelstelling Armando Stichting

De Armando Stichting wil een breed publiek kennis laten nemen van het werk van de kunstenaar Armando. De Armando Stichting is de erfgenaam van het gehele kunstzinnige oeuvre van Armando. Dat oeuvre bestaat uit schilderijen, beelden, tekeningen, grafisch werk, keramiek, literatuur, theater, televisie en muziek. Doelstelling van de stichting is om het werk van Armando levend te houden voor het publiek. Dit doet zij door het actief beheer van de collectie en het entameren van museale tentoonstellingen van het oeuvre.

 
Het bestuur bestaat uit vier leden, die hun functie  onbezoldigd vervullen. De stichting heeft een eigen website: armandostichting.nl