Op deze pagina uit een recente uitgave met werk van schilder/tekenaar Anutosh wordt ook gerefereerd aan het bijzondere moment ergens in het jaar 2000 waarop Armando een tekening met hem ruilt.

Meer info over deze uitgave bij galerie Helga Hofman.


Tegelijk met de tentoonstelling Armando - The patiently waiting paper bij  BorzoGallery in Amsterdam kwam in samenwerking met de Armando Stichting een catalogus uit met -naast teksten van Paul van Rosmalen, Antoon Melissen en Sigrid Bruijel-  foto’s van alle tentoongestelde werken als ook niet eerder gepubliceerd beeldmatriaal. 


Twee vrienden die met elkaar praten, zonder voorbehoud, in vol vertrouwen. Armando's bijna autobiografie. 

‘Ik bel je wel als ik dood ben’ Gesprekken met Armando van Cherry Duyns gaat over de vriendschap tussen de Duyns en Armando. Ze hebben elkaar langer dan een halve eeuw gekend. Aan het einde van Armando’s leven hebben de twee gedurende 7 jaar 21 gesprekken gevoerd, de laatste ontmoeting vond in de lente van 2018 plaats, in het jaar dat Armando zou sterven. Dit boek bevat de gesprekken waarin onvermijdelijk hun beider verhaal is opgenomen en wat hen bond: taal, humor, variété, muziek, beeld.

Uitgeverij Atlas Contact

ISBN 978 90 254 70487


Zondag 18 september vond bij galerie Helga Hofman de boekpresentatie plaats van Armando’s Uit Berlijn | Machthebbers | Krijgsgewoel, opnieuw uitgegeven bij Uitgeverij Schokland, De Bilt, met een nawoord door J. Heymans. ISBN 978-90-824546-9-7


Na 37 jaar verzamelen heeft de Berliner Volksbank een boek uitgebracht met hun omvangrijke, ruim 1500 werken tellende collectie, waarvan 2 werken van Armando, t.w. Eingekreist (1997) en Die Urne (1996). De collectie is ook online te zien.

ISBN 978-3-98741-007-9


Op 18 juni werd voorafgaand aan de Rotterdamse Museumnacht010 de heruitgave van Armando's boek De straat en het struikgewas gepresenteerd bij Christian Ouwens Galerie. Extra in deze uitgave is het voorwoord van Bertram Mourits en het nawoord van Özcan Akyol.

ISBN: 9789490291099

www.christianouwens.nl


Bij de tentoonstelling Schurend Paradijs (5 februari t/m 3 juli '22) in Kunshal KAdE te Amersfoort is deze imposante leporello uitgegeven.

ISBN/EAN 978-94-90153-35-9


Bij de tentoonstelling Belonging met werken uit de kunstcollectie van de European Investment Bank in Limerick (IRL) is ook het boek met dezelfde titel uitgegeven. Op blz.40 en 41 een stuk over Armando. 


In het kader van het 50-jarig bestaan van museum van Bommel van Dam werd 6 november j.l het boek De schoonheid van het kwaad van Ronald van Kesteren gepresenteerd, met hier in ook aandacht voor de Armando-verzameling van het museum.


Op 25-9-2021 werd in het Kulturhus EGW in Epe voor de aller laatste keer het literair concert “Ik hoorde dat er geluisterd werd” gegeven, Armando gelezen door Cherry Duyns, gecombineerd met de muziek van Oleg Lysenko.


In de catalogus van Artzuid 2021 op blz 82 een Gestalt uit 1999 en een uit 2005, met begeleidende tekst van Sigrid Bruijel over de tot standkoning van Armando’s bronzen.


Bij de tentoonstelling ‘Na de jacht’ in het Rijksmuseum Twenthe verscheen een fraaie, kleine uitgave met tekst van Josien Beltman over tien jaar verzamelen, met hierin opgenomen de twee Armando doeken Der Feldweg 1-1-17 en Preussisch 1983-84, die het museum indertijd heeft verworven.


(...)In Dagboek van een dader uit 1973 spreekt Armando voor het eerst over ‘het schuldig landschap’. Een term die een eminente plek in Armando’s oeuvre heeft gekregen. Armando zelf typeerde het schuldig landschap als een landschap wat onrecht zag, maar niet ingreep en onverstoorbaar doorgroeide.

Fragment uit Die Schuldige Landschaft, een bijdrage van Sigrid Bruijel aan Kroniek, maart ’21, centraal thema: ode aan het landschap.


Armanduk

Ook Armando had zo z’n ‘guilty pleasures’. Zo was hij een trouw Donald Duck lezer. Eind juni dit jaar verscheen op de achterkant van de wekelijkse Donald Duck (nr. 29-2020) een strip met daarin bovenstaand plaatje. Hij zou dit absoluut gewaardeerd hebben. (Dank voor de tip, Joris van Genderen Stort)


Aufzeichnungen über den Feind van Britta Bendieck. Zij is hoofd Duitslanddesk bij het Duitsland Instituut Amsterdam en als docent Deutsche Sprache und Kultur verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Aan de hand van drie prozateksten van Armando laat zij zien met welke artistieke strategieën de kunstenaar het brede spectrum van het verleden in zijn tegenstrijdige diversiteit zichtbaar maakt. Hij trekt, zonder te (ver-) oordelen, het principe van nationaal geheugen in twijfel.

isbn 978-3-947960-00-2


Feindbeobachtung 1979, 226 x 176 cm (2x, diptiek), collectie Hans en Cora de Vries

Bij de tentoonstelling Relaties en Contrasten in Museum Belvédère te Heerenveen, verscheen een royale, rijk geïllustreerde catalogus met tekst van Huub Mous.

ISBN : 9789056156268


Melanie Lange studeerde in november 2019 af met deze masterscriptie aan de Heinrich Heine Universiteit van Düsseldorf, waarin ze verslag doet van haar onderzoek over de relatie tussen de kunst en literatuur van Armando.


Op 12 september 2019 verscheen bij Uitgeverij Atlas Contact Armando - Toch,
een verzameling van gedichten en ultra korte verhalen uit Armando’s nalatenschap.
Uit de flaptekst: Ook in Toch ligt het geweld op de loer. Bars, strak en streng staan de woorden in het gelid. Ongenaakbaar en onontkoombaar, zoals ook Armando’s beeldende werk.
ISBN 978 90 254 56894


Vrijheid, de vijftig Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968 door Hans den Hartog Jager.

Zie pagina 58 voor Armando’s bijdrage.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op uitnodiging van magazine Art & Museum, spring issue 2019, leverde Sigrid Bruijel een bijdrage over Armando. (pag 70-71)

 

 


Armando, Voorlinden

Catalogus bij de overzichtstentoonstelling in Voorlinden. Met tekstbijdragen van Suzanne Swarts, Cherry Duyns, Hans den Hartog Jager en K. Schippers.

114 pagina's hardcover, isbn 978-94-92549-10-5


Armando - Alle Beelden

In 1988 maakte Armando zijn eerste bronzen sculptuur, een lange arm met een lengte van ruim een meter. Het was een begin van een serie van 174 verschillende werken in brons die met tussenpozen tot aan de dag van vandaag zijn oeuvre verrijken. De vorm van het beeld is opvallend. De arm is geen natuurlijke weergave van een arm: dikkere en dunnere gedeelten wisselden elkaar af tot een soort oervorm van een arm die dankzij de aanwezigheid van vingers toch als zodanig herkenbaar is. 'Armando, alle beelden' geeft een totaal-overzicht van de beeldhouwkunst binnen het oeuvre van Armando, beginnende bij zijn eerste kunstinstallatie in het Stedelijk Museum Amsterdam in 1955 tot en met zijn meest recente werk uit 2017.

Auteur: Werner van den Belt

Publisher: Lecturis

ISBN 9789462261983

 


ARMANDO armando

ARMANDO armando is een 300 pagina's tellend, rijk geïllustreerd, overzichtsboek van de kunstenaar, schrijver, theatermaker) Armando (1929). Het boek geeft een breed beeld van dit multi-talent. Armando heeft zich ontwikkeld tot misschien wel de belangrijkste Nederlandse kunstenaar. Aan de hand van de hoofdstukken; Nul / Zero, Werk op papier, Schilderijen, Laat werk, Vroeg werk, Literatuur en tekst, Herenleed en De beelden wordt de veelzijdigheid van Armando feilloos in beeld gebracht. . De bekende schrijver en kunstcriticus Hans den Hartog Jager beschrijft in dit boek op een geheel eigen, prikkelende manier het leven en werk van Armando. De samenstelling was in de vertrouwde handen van Christian Ouwens en Armando. Bijzondere fotografie werd verzorgd door Koos Breukel, Anton Corbijn, Hock Khoe, Wubbo de Jong, Philip Mechanicus, Victor Nieuwenhuis, Paul van Riel, Ad Windig, Clemens Boon, Peter Berch en Conny Meslier. De typografie op het omslag is van de hand van Armando zelf, de foto van Anton Corbijn. Het boek is meertalig: Engels en Nederlands.

 

Auteur: Hans den Hartog Jager

Uitgever: Christian Ouwens

EAN: 9789490291037

 

Between knowing and understanding

Deze monumentale monografie is gewijd aan een van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars van Europa. Armando (1929) werkt al tientallen jaren aan een oeuvre waarin thema's als melancholie, (on)macht en het ongemakkelijk samengaan van schoonheid en kwaad een belangrijke rol spelen. Met een uiterst persoonlijk beeldend én literair oeuvre behoort hij sinds het eind van de jaren vijftig als beeldend kunstenaar, dichter-schrijver en later ook als televisie- en theatermaker tot een voorhoede van artistieke vernieuwers.
Met ruim 250 afgebeelde werken en vier rijk geïllustreerde essays geeft deze publicatie een breed overzicht van Armando's oeuvre. Hiermee wordt voor het eerst en in de volle breedte een zes decennia omvattend uniek en veelzijdig kunstenaarschap ontsloten.

Auteur: Antoon Melissen

Uitgever: NAI 010

 


Armando – Brokstukken / Bruchstücke

De schilderijen en beelden van de Nederlandse kunstenaar Armando (Amsterdam 1929), die ook als schrijver naam heeft gemaakt, raken de beschouwer met een ongewone intensiteit. Met hun krachtige beeldtaal en sobere figuratie wekken ze een veelheid aan associaties op. Als aanklacht tegen geweld, oorlog en bedreiging zijn ze actueler dan ooit. Een representatieve selectie van schilderijen, sculpturen en eigen teksten in deze publicatie slaan een brug tussen Armando’s vroege werk en zijn late werk.

Uitgeverij Klinkhardt und Biermann Verlag

 


Armando

“Dankbaar ben ik voor de mogelijkheid om Armando te mogen fotograferen.” aldus Wagemakers. “Drie dagen heb ik hem gevolgd, in zijn atelier en huis in Potsdam. Hij heeft mij geraakt met zijn passie, zijn energie, zijn ‘werkdrang’. Armando doet niets half.”

Fotografie: Gerard Wagemakers
Tekst:Marieke van der Giessen
Uitgever:GWM Media