Der Bogen 2015, brons, bezit Gemeente Amstelveen, hier tijdens de onthulling.